Công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc, nguyên liệu nhập khẩu. Giá cả hợp lý do nhập khẩu nguyên liệu từ các tập đoàn lớn

Nằm trong top 3 đơn vị gia công nước giặt chất lượng tại miền Bắc và trên toàn quốc - công ty cổ phần Namsa

09 1111 0102