Công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc, nguyên liệu nhập khẩu. Giá cả hợp lý do nhập khẩu nguyên liệu từ các tập đoàn lớn

Gia Công Nước Tẩy tại NAMSA - Đẳng Cấp và Chất Lượng Hàng Đầu

09 1111 0102