Công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc, nguyên liệu nhập khẩu. Giá cả hợp lý do nhập khẩu nguyên liệu từ các tập đoàn lớn

Điểm mạnh của Namsa: Nước giặt xả lưu hương

09 1111 0102