Công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc, nguyên liệu nhập khẩu. Giá cả hợp lý do nhập khẩu nguyên liệu từ các tập đoàn lớn

Nước giặt xả lưu hương đang gây được nhiều tiếng vang trên thị trường

09 1111 0102